Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pumpi niskog pritiska  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku trimera, silika i dijelova za trimere -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cvijeća  

Objava tri odluke komisije za javne nabavke

-Odluka o poništenju popstupka javne nabavke usluga servisiranja pumpi i mješalica na prečistaču otpadnih voda -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodomjera -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge servisiranja pumpi  

Objave javnih nabavki

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rasutog građevinskog materijala -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hlora i atestiranje boca -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i dijelova za elektroodržavanje objekata i opreme  

Odluka javnih nabavki

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku guma sa vulkanizerskim uslugama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodovodnog materijala LOT-1 nabavka vodovodnog materijala do 2"  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga održavanja i nadogradnje softverskih rešenja  

Dvije objave javnih nabavki

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku konsultantskih usluga iz oblasti poreza i finansija -Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za javnu nabavku HTZ opreme kancelarijskih radnika    

Dvije objave javnih nabavki

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabaku goriva -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge deponovanja komunalnog otpada  

Tri objave komisije za javne nabavke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu mehaničkog održavanja i sevisiranja teretnih vozila -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge mikrobiološke analize vode za piće -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodovodnog materijala preko 2"  

Predložene objave