Objave javnih nabavki

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja vozila

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda vozila