OBUSTAVA ISPORUKE VODE 16.06.2020.

OBUSTAVA ISPORUKE VODE Na bazi analize funkcionisanja sistema i dostupnih količina vode na vodocrpilištima, obavještavamo korisnike o rasporedu redukcija vode za naredne dane u sljedećim terminima: CJEVOVOD VODOSNABDIJEVANJA PERIOD redukcije vode Industrijski vod 17:00 – 05:00 Visoke zone 11:00 – 20:00 Ostali...

OBAVJEŠTENJE DOPUNA

Obavještenje - dopuna   ​   Na bazi dostupnih količina vode na vodocrpilištima, jutrošnje potrošnje do perioda zatvaranja sistema, u čijem smo trajanju bili prinuđeni privremeno zatvoriti i industrijski vod kako bi očuvali da vodu imaju ostali korisnici...

PLAN REDUKCIJA ZA NAREDNE DANE 14.06.2020.

PLAN REDUKCIJA ZA NAREDNE DANE   U skladu sa smanjenom izdašnošću na izvorištima, u sljedećim danima redukcije isporuke vode se uvode u dva termina: 11:00 – 16:00 h – svi korisnici osim industrijske zone 20:00 – 05:00 h...

NESTANAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA IZVORIŠTU

NESTANAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA IZVORIŠTU   Usljed nestanka električne energije na izvorištu Okanovići, te prestanka isporuke vode sa izvorišta, nakon puštanja izvorišta u funkciju i punjenja rezervoarskih prostora, postepeno će se vršiti isporuka vode prema korisnicima,...

OBAVIJEST ZA KORISNIKE POPRAVAK KVARA NA IZVORISTU ARTERAC 13.06.2020.

Postovani korisnici Nakon zamjene pumpe na bunaru Arterac, u poslijepodnevnim satima je ponovo uspostavljeno vodosnabdijevanja sa oba izvorišta, u nešto smanjenom kapacitetu. I pored smanjenje količine vode sa Okanovića cijeli dan se uspjelo zadržati vodosnabdijevanje zona...

O B A V J E Š T E NJ E POPRAVAK KVARA NA...

Poštovani korisnici, usljed kvara na izvorištu Arterac i radova na otklanjanju kvara primorani smo da vršimo obustavu isporuke vode korisnicima u sljedećim ulicama: Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe Novalića, 1.bataljona, Ahmeta Beširevića, Sviračka, Rasima...

OBAVIJEST KVAR NA IZVORIŠTU ARTERAC

O B A V I J E S T KVAR NA IZVORISTU ARTERAC   Sinoć u 00:45 h je došlo do kvara pumpe na izvorištu Arterac zbog čega je vodosnabdijevanje korisnika otežano. Trenutno se radi na otklanjanju...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 12.06.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA Poštovani korisnici, u danima vikenda kako je uobičajeno dolazi do povećane potrošnje vode, a sa trenutnim kapacitetima sistema nismo u mogućnosti obezbijediti istu. Shodno...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 11.06.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja i u skladu sa smanjenom izdašnošću izvorišta i povećanom potrošnjom korisnika prelazimo u drugi stepen redukcija, te će...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 10.06.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja i u skladu sa smanjenom izdašnošću izvorišta i povećanom potrošnjom korisnika prelazimo u drugi stepen redukcija, te će...

Predložene objave