JAVNI OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

-Javni oglas tehnički direktor

-Prijavni obrazac koji je sastavni dio uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu