Poziv za dostavu zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

-Poziv za dostavu zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupkubez objave obavještenja  

PRENOS KORISNIKA NA REKONSTURISANI CJEVOVOD

  Poštovani korisnici nakon završenih radova na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Požaričkih branilac dana 18.05.2022. godine se počinje sa radovima na prenosu korisnika sa starog cjevovoda na novoizgrađeni cjevovod. Postoji mogućnost da će u ulicama...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 14/05/2020

Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu od 22:00, 14/05/2020.g.     do 05:00, 15/05/2020.g., će biti zatvorene sljedeće ulice: Požaričkih branilaca, Kikići, Željeznička, Požarička, Diren, 6. bataljona, Bosanskih gazija, Udarnička, Čelikovača, Gradačačkih brigada, 16. Muslimanske brigade, dio Raifa...

Predložene objave