OBAVIJEST O USLUGAMA ODVOZA SMEĆA NA DANE POSLIJE PRAZNIKA

Obaviještavamo korisnike usluge odvoza smeća da ćemo u dane poslije praznika „Dan državnosti BiH“ izmjeniti raspored odvoza kućnog smeća tako da ćemo smeće odvoziti kako slijedi i to :

26.11.2021.(petak) po rasporedu od četvrtka;

27.11.2021.(subota) po rasporedu od petka;

 

sve u cilju kako bismo mogli odraditi i praznične dane,a na obostrano zadovoljstvo.

Ovom prilikom želimo svim korisnicima naših usluga sretan praznik „Dan državnosti BiH“

S poštovanjem!