Druga izmjena plana javnih nabavki

-Druga izmjena plana javnih nabavki  

I izmjena Plana javnih nabavki za 2020.

- I izmjena Plana javnih nabavki za 2020.  

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH RJEŠENJA ZA POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM...

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH RJEŠENJA ZA POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM I MODULA ZA OBRAČUN I NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA  

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.  

Peta izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu

-Peta izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu  

Plan javnih nabavki za 2019. godinu, IV izmjena

-Plan javnih nabavki za 2019. godinu, IV izmjena  

Plan javnih nabavki za 2019. godinu III izmjena

-Plan javnih nabavki za 2019. godinu III izmjena  

Druga izmjena plana javnih nabavki

-Druga izmjena plana javnih nabavki    

Javna licitacija

  JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj:02/1-739/19 Datum,14.05.2019.godine     Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o ponovnom pokretanju procedure prodaje vozila putem javne licitacije, broj: 01/1-20-9/19-NO od 08.05.2019 godine, JP“Komunalac“d.d.-Gradačac objavljuje:     JAVNU  L I C I T A C I J U o prodaji...

Prva izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu

- Prva izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu  

Predložene objave