Finansijski izvještaji za 2018. godinu

-Bilans uspjeha

-Bilans stanja

-Izvještaj o gotovinskim tokovima

-Balance sheet

-Income statement

-Cash flow statement