RADOVI NA IZRADI KANALIZACIJE

Projekt vodosnabdijevanja Općine Gradačac

PLAN UČEŠĆA INTERESNIH GRUPA

(Stakeholder Engagement Plan  – SEP)

Općina Gradačac

Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac

 

U skladu sa SEP -poglavlje 5 : Program uključivanja interesnih grupa ,tačka 5,4. Planirani alati informisanja i komunikacije, a s ciljem potpunog ostvarivanja Učešća identificiranih interesnih grupa za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Općine, kao  Eksternu interesnu grupu, obavještavamo Vas o slijedećem :

RADOVI NA IZRADI KANALIZACIJE

Radovi na izradi kanalizacije u sjevernom dijelu općine Gradačac ( Ledenice D. I G.)

( kao zaštita izvora Okanovići) finansirano iz grant sredstava Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA EBRD Fond za okolišne i klimatske programe)

 

Radovi će se odvijati prema planu radova iz priloga, a to podrazumijeva da će u narednom periodu na dijelu gdje se izvode radovi dolaziti do povremenog nestanka vode, struje, telefona, obustave saobraćaja, da će zbog izvođenja radova biti na dijelovima gdje se izvode radovi povećane buke i prašine.

Molimo Vas za razumijevanje.

 

Za sve mjesne aktivnosti vezane za ove radove, molimo da se obratite šefu Gradilišta .

-Gantogram

-Pregledna situacija-PLAN RADA