Obavijest korisnicima o radu za praznik

Obavještavamo cijenjene korisnike naših usluga da će na dan 31.12.2018.godine blagajna JP“Komunalac“dd Gradačac raditi do 11,00 sati zbog popisa i prilagođavanja radnom vremenu banaka za taj dan. Takođe podsjećamo naše korisnike da sve eventualne kvarove...

Odluka i obavještenje o sazivanju 28. vanredne Skupštine JP Komunalac dd Gradačac

- Odluka i obavještenje o sazivanju 28.vanredne Skupštine JP Komunalac dd Gradačac  

Obavijest građanima, korisnika vodnih usluga: Zaštitite vodomjere!

Obavještavamo građane, korisnike vodnih usluga, kako zbog mogućnosti dolaska iznimno niskih temperatura,postoji opasnost od smrzavanja i oštećenja vodovodnih instalacija i vodomjera. Što se manje troši voda to je opasnost od smrzavanja veća. Stoga je...

Obavijest za korisnike odvoza smeća 2018.

Broj : 02/1-1470/18 Datum 11.12.2018. godine                                                             ...

Sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine

J. P. Komunalac dd Gradačac SRETAN VAM DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE!

Obajveštenje o prekidu u vodosnabdijevanju!

Obavještavamo cijenjene korisnike o prekidu u vodnosnabdijevanju u utorak 18.09. od 07:00 do 10:00, od stare Bosne prema industrijskoj zoni. Razlog je spajanje nove vodovodne mreže na mrežu Okanovići.

Obavještenje o odvozu smeća

JP Komunalac d.d. Gradačac  obaviještava korisnike usluge odvoza smeća da ćemo u dane Bajramskih praznika izmjeniti raspored odvoza kućnog smeća tako da ćemo smeće odvoziti dan kasnije i to : 22.08.2018.(srijeda) po rasporedu od utorka; 23.08.2018.(četvrtak)...

Obajveštenje o kvaru

JP Komunalac d. d. Gradačac obavještava korisnike vodovoda o sledećim prekidima u vodosnadbjevanju. Zbog kvara u ulici 6. Bataljona privremno bez vode su: - dio ulice 6. Bataljona - dio ulice Sarajevska - dio ulice Varoška - dio ulice...

Obavještenja o kvarovima!!

JP Komunalac d.d. Gradačac obavještava svoje cijenjene korisnike da će zbog kvarova na cjevovodima bez vode ostati sledeće ulice: - dio ulice 6. Bataljona, dio Varoške, dio ulice HKG i dio Sarajevske ulice (zbog kvara...

Predložene objave