O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA

O B A V I J E S T

ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA

 

Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja i u skladu sa smanjenom izdašnošću izvorišta i povećanom potrošnjom korisnika prelazimo u drugi stepen redukcija, te će u periodu

od 18:00 (ponedjeljak, 08.06.2020.g.)     do 05:00 (utorak, 09.06.2020.g.),

biti zatvorene sljedeće ulice:

 

  1. Muslimanske brigade, Raifa Šaldića, Rijeka, 8.Mart, Šehitluci, dio Esada Taslidžića, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe Novalića, 1.Bataljona, Ahmeta Beširevića, Sviračka, Rasima Terzića, Škorići, Zlatnih ljiljana, Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima Kapetanovića, dio 6. Aprila, dio 7. Bataljona,  Titova, Josipa Šibera,  H. K. Gradaščevića, Hasana Kikića, 1. Maja, XVIII Hrvatske brigade, Partizanska bolnica.

 

Apelujemo na sve potrošače da vodu koriste što racionalnije, da smanje nepotrebno rasipanje vode i korištenje u tehničke svrhe kako bi obustave isporuke vode bile u što manjoj mjeri.