Obrazci za primanje računa putem elektronske pošte

U prilogu možete skinuti obrazce za primanje računa  putem elektronske pošte, kako za domaćinstva tako i za pravna lica. Popunjene obrazce dostaviti u prostoriju obračunske službe. -Obrazac za elektronsko primajne pošte za domaćinstva -Obrazac za elektronsko...

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 11.06.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA   Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja i u skladu sa smanjenom izdašnošću izvorišta i povećanom potrošnjom korisnika prelazimo u drugi stepen redukcija, te će...

SRETNA NOVA GODINA

Sretnu i uspješnu 2021. godinu želi vam JP Komunalac d.d. Gradačac

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 12.06.2020.

O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA Poštovani korisnici, u danima vikenda kako je uobičajeno dolazi do povećane potrošnje vode, a sa trenutnim kapacitetima sistema nismo u mogućnosti obezbijediti istu. Shodno...

ZAHTJEV ZA DOSTAVU RAČUNA PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE

-Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte za domaćinstva -Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte za pravna lica  

KVAR U ULICI BRANILACA GRADA

Obavještavamo cijenjene korisnike o kvaru u ulici Branilaca grada. Ekipe su na terenu, do prekida vodosnadbijevanjem će doći u ulici Branilaca grada i Bagdalama do 12h. Hvala na razumjevanju!

Bankovni računi

                                                      Transakcijski računi:                                                                                               -   Glavni račun: Raiffeisen Bank  d.d. BiH Sarajevo   161-025-00126500-11                                                       -   Računi organizacioni dijelova za redovno poslovanje:               RJ Vodovod i kanalizacoija                                               - NLB Banka d.d. Sarajevo                     132-190-03091109-30                       - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo               199-502-00068031-58 RJ Komunalije                                                         - NLB Banka d.d. Sarajevo                     132-190-03096558-76                       - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo               199-502-00590186-46

Obavještenje

Broj: 02/1-1025/19 Datum: 30.07.2019.     O B A V J E Š T E NJ E     Cijenjeni potrošači, Dana 31.07.2019. godine (srijeda) od 00:00 do 06:00 sati JP „KOMUNALAC“ dd Gradačac planira aktivnosti na detekciji kvarova (fizičkih gubitaka vode)...

Predložene objave