RASPORED ULICA PO CJEVOVODIMA VODOSNABDIJEVANJA

RASPORED ULICA PO CJEVOVODIMA VODOSNABDIJEVANJA

 

CJEVOVOD VODOSNABDIJEVANJA ULICE
Industrijski vod Požaričkih branilaca, Kikići, Željeznička, Požarička, Diren, 6. bataljona, Bosanskih gazija, Udarnička, Sarajevska, Okanovići, Ledenice
Visoke zone Žrtava Srebrenice, Esada Taslidžića, Gradačačkih brigada, Branilaca grada, Bagdale, Čelikovača, 1. marta, Šehida, gornji dio 7. bataljona, gornji dio 6. aprila, Hasana Durmiševića
Ostale zone 16. Muslimanske brigade, Raifa Šaldića, Rijeka, 8.mart, Šehitluci, dio Esada Taslidžića, Šehitluci, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe Novalića, 1.bataljona, Ahmeta Beširevića, Sviračka, Rasima Terzića, Škorići, Zlatnih ljiljana, Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima Kapetanovića, donji dio 6. aprila, donji dio 7. bataljona,  Titova, Josipa Šibera,  H. K. Gradaščevića, Hasana Kikića, 1. maja, XVIII hrvatske brigade, Partizanska bolnica