Izvještaji za 2020. godinu

-Izvještaj o gotovinskim tokovima – direktna metoda od 01.01.2020. do 30.06.2020. – BiH

-Bilans stanja na dan 30.06.2020. – BiH

-Bilans uspjeha za period 01.01.2020. do 30.06.2020. – BiH

-Income statement from 01.01.2020. to 30.06.2020.

-Balance sheet on 30.06.2020.

-Statement of cash flows – direct method from 01.01.2020. to 30.06.2020