Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge revizije finansijskih izvještaja