Obavještenje o odvozu smeća

JP Komunalac d.d. Gradačac  obaviještava korisnike usluge odvoza smeća da ćemo u dane Bajramskih praznika izmjeniti raspored odvoza kućnog smeća tako da ćemo smeće odvoziti dan kasnije i to : 22.08.2018.(srijeda) po rasporedu od utorka; 23.08.2018.(četvrtak)...

Obajveštenje o kvaru

JP Komunalac d. d. Gradačac obavještava korisnike vodovoda o sledećim prekidima u vodosnadbjevanju. Zbog kvara u ulici 6. Bataljona privremno bez vode su: - dio ulice 6. Bataljona - dio ulice Sarajevska - dio ulice Varoška - dio ulice...

Obavještenja o kvarovima!!

JP Komunalac d.d. Gradačac obavještava svoje cijenjene korisnike da će zbog kvarova na cjevovodima bez vode ostati sledeće ulice: - dio ulice 6. Bataljona, dio Varoške, dio ulice HKG i dio Sarajevske ulice (zbog kvara...

Kvar na cjevovodu – 13.4.2018.

Zbog kvara na cjevovodu bez vode u periodu od 8 do 11 sati će biti korisnici u naselju Svirac i u ulicama Škorići, Hazna, Zlatnih ljiljana te dio ulice Husein-kapetana Gradaščevića.

Kvar na cjevovodu gradskog vodovoda – 28.3.2018.

Zbog kvara na cjevovodu do daljnjeg bez vode će biti korisnici u ulicama Škorići i Hazna i dio ul. Husein-kapetana Gradaščevića (od Komunalca do BP Energopetrol, Autobuske stanice, Gimnazije i SŠC). Ekipa za saniciju...

Bankovni računi

                                                      Transakcijski računi:                                                                                               -   Glavni račun: Raiffeisen Bank  d.d. BiH Sarajevo   161-025-00126500-11                                                       -   Računi organizacioni dijelova za redovno poslovanje:               RJ Vodovod i kanalizacoija                                               - NLB Banka d.d. Sarajevo                     132-190-03091109-30                       - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo               199-502-00068031-58 RJ Komunalije                                                         - NLB Banka d.d. Sarajevo                     132-190-03096558-76                       - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo               199-502-00590186-46

CIJENE VODE SA PDV-om

JP "Komunalac" d.d. Gradačac objavljuje CIJENE VODE SA PDV-om (Rješenje o davanju saglasnosti na nove cijene vode broj: 01-05-423/2014 od 26.12.2014., "Službeni glasnik Općine Gradačac", br.12/2014 ) Detaljan cjenovnik cijena sa pdv-om možete pogledati klikom...

Predložene objave