Raspored odvoza smeća u dane Bajramskih praznika

JP”Komunalac” dd

G r a d a č a c

Broj:02/1-680/20

Datum:21.05.2020. godine

 

Obaviještavamo korisnike usluge odvoza smeća da ćemo u dane Bajramskih praznika izmjeniti raspored odvoza kućnog smeća tako da ćemo smeće odvoziti dan kasnije i to :

26.05.2020.(utorak) po rasporedu od ponedeljka;

27.05.2020.(srijeda) po rasporedu od utorka;

28.05.2020.(četvrtak) po rasporedu od srijede;

29.05.2020.(petak) po rasporedu od četvrtka;

30.05.2020.(subota) po rasporedu od petka

sve u cilju kako bismo mogli odraditi i praznične dane,a na obostrano zadovoljstvo.

Ovom prilikom želimo svim korisnicima naših usluga sretne Bajramske praznike.-

„Bajram šerif mubarek olsun“!

S poštovanjem!

 

 

 

JP“Komunalac“

G r a d a č a c