Tri objave komisije za javne nabavke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu mehaničkog održavanja i sevisiranja teretnih vozila

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge mikrobiološke analize vode za piće

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodovodnog materijala preko 2″