Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga izrade studije za predhodnu vodnu saglasnost za gradsku deponiju komunalnog otpada “Višnjik” grada Gradačac