Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga servisiranja kompresora niskog pritiska na prečistaču

-Odluka o izboru najpovolnijeg ponuđača za javnu nabavku rezervnih dijelova za kompresore niskog pritiska