Objavljeno 5 odluka

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

– Odluka, analiza odpadne vode

– Odluka, kancelarijski materijal

– Odluka, analiza vode

– Odluka, nabavka koagulanata i flokulanata

– Odluka, sitini alat

– Odluka, obrasci