Objavljene 4 odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenesko potrošnog materijala

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga osiguranja vozila

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga tehničkog pregleda vozila

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva