Obavještenje o izmjeni i dopuni dnevnog reda 38. skupština

-Obavještenje o izmjeni i dopuni dnevnog reda 38. skupština