Kao i prethodnih godina, komunalac je počeo sa prevozom privremeno deponovanog smeća na deponiji Višnjik u Doboj.