Rekonstrukcija dijela vodovodne linije ulice Branilaca grada