Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača