Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluga revizije finansijskih izvještaja za 2020. godinu.