Odluka javnih nabavki

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku guma sa vulkanizerskim uslugama