OBAVJEŠTENJE, KVAR NA CJEVOVOVODU

Poštovani korisnici zbog kvara na cjevovodu kojim se snabdijevaju korisnici sistema
vodosnabdijevanja će doći do obustave isporuke vode u periodu 11:00 do 14:00.

U navedenom periodu će doći do nestanka vode u sljedećim ulicama:

 Kadić Mahala
 Varoška
 Siniše Mlinarevića
 Reufa Huseinagića
 Ibrahima Kapetanovića
 dio 6. aprila
 dio 7. bataljona
 Titova
 dio Josipa Šibera
 H. K. Gradaščevića
 Hasana Kikića
 1. maja
 XVIII hrvatske brigade
 Partizanska bolnica

 

S poštovanjem,
JP “Komunalac” dd
Gradačac