Kvartalni izvještaj zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu br. 8/2021 koji se odnosi na III kvartal 2021

U skladu sa ESAP- PZ 10: Objavljivanje informacija i uključivanje interesnih stana, a u vezi praćenja Projekta vodosnabdijevanja Gradačca i izvođenju radova na izradnji sistema vodosnabdijevanja u južnom dijelu Gradačca, objavljejemo slijedeći

Kvartalni izvještaj zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu br. 8/2021 koji se odnosi na

III kvartal 2021:

Poglavlje Informacije koje treba obezbijediti
Rezime

 

Izvođač radova na Projekatu vodosnabdijevanja grada Gradačac, konzorciji “Buk promet” d.o.o. Bijeljina i “Balegem” d.o.o. Gradačac

T 3 – Izgradnja sistema vodosnabdijevanja južnog dijela grada Gradačac sa izvorišta Domažić – dio IV faze – distributivna vodovodna mreža i pumpna stanica PS 12 u naselju Rajska, te dionica distributivnog cjevovoda od čvora č356 (Kerep-Humke) do čvora č357 (Lukavac Gornji)

T 4 –Rekonstrukcija postojećih azbestnih cijevi, vodovoda nedovoljnog kapaciteta i dotrajale mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac (za dio područja naselja Vida, Donje Ledenice i centralnog dijela grada)

Lot-1 L=22,43 km i

Lot-2 L=20,94 km

Izvođačevo i podizvođačevo

H & S osoblje

 

Za T 3

Džemal Kulović, dipl.ing.građ.- projekt menadžer

Enes Iskrić, dipl.ing.geodezije – inženjer geodezije

Mersed Beganović, dipl.ing,građ. – voditelj gradilišta

Alen Grabus, dipl.ing.el.tehnike- inženjer elektrotehnike

Za T 4

Vladan Čukić, dipl.ing rađevine

Džemal Kulović, dipl.ing.građ.

Branislav Erić, dipl.ing.građ.

Blagoje Tomić, dipl.ing.građ.

Petar Lukić, dipl.ing geodezije

Dostupna

H & S  dokumentacija

 

Elaborat o uređenju gradilišta, za lot -1, „Buk promet“ d.o.o. Bijeljina

Elaborat zaštite na radu, za lot -1, “ Buk promet“d.o.o. Bijeljina

Elaborat o uređenju gradilišta, za lot -2,  „Balegem“ d.o.o. Gradačac

Elaborat zaštite na radu, za lot -2, “ Balegem“d.o.o. Gradačac

Elaborat o uređenju gradilišta, područje Rajske, „Balegem“ d.o.o. Gradačac

Elaborat zaštite na radu, područje Rajske, “ Balegem“d.o.o. Gradačac

Relevantna

H & S korespodencija

Zapisnici sa mjesečnih sastanaka
Mašinerija na gradilištu

 

Mehanizacija “Buk promet” d.o.o. Bijeljina

Rovokopač HYUNDAI – UD.br. 94-01/19 od 01.03.2019.

Motorna testera HUSQVARNA – UD.br. 94-02/19 od 01.03.2019.

Vibro žaba WACKER NEUSON- UD.br.94-03/19 od 01.03.2019.

Mehanizacija “Balegem” d.o.o. Gradačac

Rovokopač VOLVO -UD.br. 259-V-U3/18 od 03.08.2018.

Rovokopač gusjeničar ICB – UD.br. 362-V-U1/18 od 05.11.2018.

Rovokopač CATERPILLAR – UD. br. 72-V-U1/17 od 09.03.2017.

Rovokopač gusjeničar VOLVO – UD.br.38-V-U2/16 od 18.02.2016.

Mini utovarivač BOBCAT – UD.br.44-V-U3/16 od 23.02.2016.

Vibroploča-žaba WACKER -UD. br. 259-V-U4/18 od 03.08.2018.

Vibroploča-žaba WACKER -UD. br. 152-V-U6/16 od 09.06.2016

Vibronabijač-skakavac WACKER – UD.br. 259-V-U5/18 od 03.08.2018.

Pervibrator WACKER – UD.br. 122-V-U1/17 od 28.03.2019.

Motorna pila VILLAGER -UD.br. 351-V-U2/17 od 03.08.2017.

Mašina za sječenje asfalta WACKER – UD.br. 96-V-U3/16 od 11.11.2016.

Pumpa za vodu WACKER – UD.br. 96-V-U4/16 od 11.11.2016.

Lista podizvođača

i broj osoblja

 
Sažetak HSE statistike

 

Nije bilo evidentiranih težih povreda na radu.

Od strane Izvođača i Nadzora evidentirano par lakših povreda.

Evidencija o sprovedenoj obuci

 

28.02.2019.god. dostavljen Izvještaj o kontrolnom pregledu sprovođenja mjera zaštite na radu za “Buk promet” d.o.o. Bijeljina

27.03.2019.god. dostavljen Izvještaj o kontrolnom pregledu sprovođenja mjera zaštite na radu za “Balegem”d.o.o. Gradačac

Dostavljen Zapisnik o izvršenoj obuci i provjeri osposobljenosti zaposlenika za sigurno rukovanje opasnim materijama br. 467/21 od 16.02.2021. god.za 40 radnika „Balegem“d.o.o. Gradačac; obuku i provjeru osposobljenosi izvršio „TQM“d.o.o. Lukavac

Dostavljen Zapisnik o izvršenoj obuci i provjeri osposobljenosti zaposlenika za sigurno rukovanje opasnim materijama br. 480/20 od 16.02.2021. god.za 23 radnika „Buk promet“d.o.o. Bijeljina; obuku i provjeru osposobljenosi izvršio „TQM“d.o.o. Lukavac

Pozitivne mjere koje su sprovedene

 

Izvršene obuke i provjere znanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara angažovanih radnika

Korištena mehanizacija uredno servisirana i posjeduje upotrebne dozvole izdate od strane:

“Zaštita na radu” Bijeljina za mehanizaciju “Buk promet” Bijeljina i

“Netz elektik” d.o.o. Gradačac za mehanizaciju “Balegem” Gradačac

Polisa osiguranja Dunav osiguranja br.0015967

(07.08.2019.-12.02.2021) “Buk promet” d.o.o. Bijeljinac za osiguranje imovine konzorcijuma  “Buk promet” d.o.o. Bijeljina i “Balegem”d.o.o. Gradačac

Polisa osiguranja Winer osiguranja br.5.024.812

(12.01.2021.-03.03.2023.) „Balegem“ d.o.o Gradačac za osiguranje objekata u izgradnji i montaži od svih rizika konzorcijuma „Buk promet“ d.o.o. Bijeljina i „Balegem“ d.o.o. Gradačac za L =20,94 km

Polisa osiguranja Winer osiguranja br.5.023847

(01.12.2020.-20.01.2023.) „Buk promet“ d.o.o. Bijeljina za osiguranje objekata u izgradnji i montaži od svih rizika konzorcijuma „Buk promet“ d.o.o. Bijeljina i „Balegem“ d.o.o. Gradačac za L = 22,43 km

Polisa osiguranja Dunav osiguranje br.0023216

(05.10.2021.-12.06.2022.)“Balegem“d.o.o. Gradačac za osiguranje imovine, osiguranje radova na proširenju sistema vodosnabdijevanja-područje Rajska

Slike