Nabavka opreme za detekciju curenja

Dana 11.11.2020. godine u zgradi JP „Komunalac“ d.d. je izvršena isporuka opreme koja će unaprijediti i osavremeniti rad preduzeća. Ugovor za nabavku opreme Tender 5 je potpisan 15.09.2020. između JP „Komunalac“ d.d. Gradačac i “MICOM” d.o.o. Sarajevo. Vrijednost opreme koja je predmet nabavke u sklopu ovog ugovora je 50.000,00 €. Nakon izvršene isporuke, izvršena je i obuka radnika JP „Komunalac“ d.d.  za rad sa opremom.

U sklopu ovog ugovora izvršena je nabavka sljedeće opreme:

  1. Elektro akustični prislušni uređaj za detekciju curenja vode sa mikrofonima,
  2. Senzori za dopunu digitalnog korelatora nove generacije za lociranje curenja na vodovodnoj mreži,
  3. Prenosni ultrazvučni mjerač protoka za precizno mjerenje,
  4. Mjerač debljine stijenke cijevi,
  5. Kamera za inspekciju i dijagnostiku fekalne i oborinske kanalizacije,
  6. Digitalni logger pritiska i protoka sa GPRS prenosom podataka,
  7. Generator zvučnih impulsa za akustičko pronalaženje cijevi,
  8. Uređaj za čišćenje odvodnih kanala fekalne i oborinske kanalizacije,
  9. Laptop
  10. GNSS uređaj za geodetska i satelitska mjerenja i pozicioniranja.

Ovaj dio projekta finansiran je od strane EBRD-a, budžeta Grada Gradačac i Švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 

Napominjemo da cjelokupni projekat „Vodosnabdijevanja Gradačca“ iznosi preko 30 miliona KM i da ovim historijskim projektom za Grad Gradačac, rješavamo problem vodosnabdijevanja, odvodnje fekalnih otpadnih voda, kao i niz i drugih ekoloških pitanja za dobrobit svih građana na području grada Gradačac.