Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

-Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

-Prijavni obrazac koji je sastavni dio uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu