Uspješno sanirani kvarovi

U poslijepodnevnim satima uspješno su sanirana dva kvara u ulici Sarajevskoj, kod firme Kula i Autotehnika.