TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH REŠENJA ZA PIS I MODULA ZA OBRAČUN I NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA – PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

– TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH REŠENJA ZA PIS I MODULA ZA OBRAČUN I NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA – PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI