Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za materijal do 2 cola

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za materijal preko 2 cola