Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku trimera, silika i dijelova za trimere

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cvijeća