Obrazci za primanje računa putem elektronske pošte

U prilogu možete skinuti obrazce za primanje računa  putem elektronske pošte, kako za domaćinstva tako i za pravna lica. Popunjene obrazce dostaviti u prostoriju obračunske službe.

-Obrazac za elektronsko primajne pošte za domaćinstva

-Obrazac za elektronsko primanje pošte za pravna lica