OBAVIJEST KVAR NA BUNARU B3

O B A V I J E S T
KVAR NA BUNARU B-3

U poslijepodnevnim satima je došlo do kvara pumpe na bunaru B-3 na gradskom izvorištu Okanovići zbog čega je vodosnabdijevanje korisnika otežano. JP “Komunalac” nastoji održati sistem u funkciji prema ranijim najavama redukcija. Ukoliko se ukaže potreba za dodatnim redukcijama, blagovremeno ćemo obavijestiti korisnike na web stranici.

Apelujemo na sve potrošače da vodu koriste što racionalnije, da smanje nepotrebno rasipanje vode i korištenje u tehničke svrhe kako bi obustave isporuke vode bile u što manjoj mjeri.