O B A V I J E S T ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 27.05.2020.

O B A V I J E S T

ZA KORISNIKE VODOSNABDIJEVANJA 27/05/2020

 

Po najavljenom planu redukcije vodosnabdijevanja u periodu

od 23:00 (srijeda, 27.05.2020.g.)     do 05:00 (četvrtak, 28.05.2020.g.),

će biti zatvorene sljedeće ulice:

Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima Kapetanovića, dio 6. aprila, dio 7. bataljona,  Titova, dio Josipa Šibera,  H. K. Gradaščevića, Hasana Kikića, 1. maja, XVIII hrvatske brigade,  Partizanska bolnica.

 

Apelujemo na sve potrošače da vodu koriste što racionalnije, da smanje nepotrebno rasipanje vode i korištenje u tehničke svrhe kako bi obustave isporuke vode bile u što manjoj mjeri.