NESTANAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA IZVORIŠTU

NESTANAK ELEKTRIČNE ENERGIJE NA IZVORIŠTU

 

Usljed nestanka električne energije na izvorištu Okanovići, te prestanka isporuke vode sa izvorišta, nakon puštanja izvorišta u funkciju i punjenja rezervoarskih prostora, postepeno će se vršiti isporuka vode prema korisnicima, počevši od visokih zona prema nižim. Puštanje vode u sistem će biti moguće tek od 16 h.