Izvještaj ESAP-u (4.-Izvještaj III 2020 zdravlje i sigurnost)

 

U skladu sa ESAP- PZ 10: Objavljivanje informacija i uključivanje interesnih stana, a u vezi praćenja Projekta vodosnabdijevanja Gradačca i izvođenju radova na izradnji sistema vodosnabdijevanja u južnom dijelu Gradačca, objavljejemo slijedeći

Kvartalni izvještaj o upravljanju okolišem br. 4/2020 koji se odnosi na III kvartal 2020:

 

Poglavlje

 

Informacije koje treba obezbijediti

 

Zabilježena odstupanja u vezi okoliša

 

Nije bilo zabilježenih odstupanja
Dostupna dokumentacija o okolišu

 

Konzorcij “Buk Promet”d.o.o. Bijeljina i “Balegem”d.o.o. Gradačac

T 2 – Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i distributivne mreže; lot – 1 i lot – 2

12.12.2019. god. – Program izvođenja radova na proširenju vodovodnog sistema (područje Zelinja) – Izgradnja vodovodnih objekata i distribucione mreže

Elaborat o uređenju gradilišta

Elaborat o metodologiji izvođenja radova, juli 2019.

Plan zaštite životne sredine, juli 2019.god.

Izvođačevi i podizvođačevi

upravitelji okoliša

 

Vladan Čukić, dipl.ing rađevine

Amela Mešić, dipl.ing.građ.

Branislav Erić, dipl.ing.građ.

Dobrivoje Bijelić, dipl.ing.el.teh.

Relevantna korespodencija o okolišu Zapisnici sa mjesečnih sastanaka
Akcije u vezi sa okolišem tokom mjeseca Periodični pregledi gradilišta od strane nadzornih inženjera
Izvještaj o neusklađenosti (NCR)  
Registar žalbi Nema registrovanih žalbi vezano za okoliš
Praćenje okolišnih parametara  
Status odlagališta za iskopani materijal Privremene gradilišne deponije koje će se regulisati do kraja projekta
Status pozajmišta  
Ostale dozvole i saglasnosti Vodna saglasnost br.04/1-13-25-22231/1 od 13.07.2017., Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, Tuzla

Vodna saglasnost br. UP-I/25-2-40-369-2/17 od 21.06.2017., Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo

Vodna dozvola br.UP-I/25-3-40-277-4/20 od 14.07.2020.god.,

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo

Građevinska dozvola br.12-04/1-23-028410/17 od 18.10.2017., Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Tuzla

Građevinska dozvola br. 06/1-23/2-404/18 od 17.05.2018.,

Faza II – priključak od KKO do PS4, Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove

Građevinska dozvola br. 06/1-23/2-1443/19 od 19.06.2019.,

Faza III – od PS4 prema PS5, KR2, KR4, KR5, PS9, PS10 i od PS4 prema KR1, Gradske službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove

Građevinska dozvola br.06/1-19.2-1054/20 od 29.05.2020.,

Spajanje “južnog vodovoda” sa rezervoarom”Humke”, Gradske službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove

Evidencija o sprovedenoj obuci

 

28.02.2019.god. dostavljen Izvještaj o kontrolnom pregledu sprovođenja mjera zaštite na radu za “Buk promet”d.o.o. Bijeljina

27.03.2019.god. dostavljen Izvještaj o kontrolnom pregledu sprovođenja mjera zaštite na radu za “Balegem”d.o.o. Gradačac

17.12.2019. dostavljeni podaci o sprovedenim obukama kod podizvođača:

28.11.2019.god. Obuka iz oblasti ZNR radnika “Akvavent”d.o.o. i “Sevgrad” d.o.o. Gradačac urađena od strane Zavoda za zaštitu i projektovanje Tuzla

17.07.2019.god. Obuka iz oblasti PPZ radnika “Akvavent” d.o.o. i “Sevgrad” d.o.o. Gradačac urađena od strane “Zipp-ing”d.o.o. Gradačac

Ostalo