Izmjena-dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

II (druga) izmjena-dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu