RADOVI NA IZRADI SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U JUŽNOM DIJELU GRADAČCA

U skladu sa SEP -poglavlje 5 :Program uključivanja interesnih grupa, tačka 5,4. Planirani alati informisanja i komunikacije a s ciljem potpunog ostvarivanja učešća identificiranih interesnih grupa za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja, kao  eksternu interesnu grupu, obavještavamo vas o sljedećem :

                      

 RADOVI NA IZRADI  SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U JUŽNOM DIJELU GRADAČCA

 

Projekt Vodosnabdijevanja finansiran iz  kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj  te grant sredstava Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA EBRD Fond za okolišne i klimatske programe)

 

Radovi će se odvijati prema planu radova kako je navedeno ispod, a to podrazumijeva da će u narednom periodu na dijelu gdje se izvode radovi dolaziti do povremenog nestanka vode, struje, telefona, obustave saobraćaja, da će zbog izvođenja radova biti na dijelovima gdje se izvode radovi povećane buke i prašine.

Molimo Vas za razumijevanje.

 

Za sve mjesne aktivnosti vezane za ove radove, molimo da se obratite šefu Gradilišta .

Plan rada za Dec 2019 i Jan 2020 god  na projektu vodovod T2/LOT2:

1.) Kraj radova na dionici Kerep – Jelovce selo ( iskop rova i polaganje cjevovoda ) te pocetak radova na izradi sahtova

2.) Nastavak radova na dionici PS4 (raskrsnica Vuckovci) – Kerep (cjevovod)

3.) Nastavak radova na izgradnji kontrarezervoara KR4 (Zelinja Donja) , KR2 (Medjidja Donja)

4.) Nastavak radova na izgradnji cjevovoda dionica Zelinja Donja ( Poljane, put prema džamiji )

5.) Zavrsni radovi na Izvoristu Domazic, BV2 i BV3

6.) Početak  radova na izgradnji kontrarezervoara KR5 (Zelinja Srednja)

7.) Početak radova na izgradnji cjevovoda dionica Zelinja Srednja ( “Samar” )