PREVENTIVNE MJERE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ZAPOSLENIH

Gradačac 17.03.2020  

Br:02-415/20    

 

PREVENTIVNE MJERE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ZAPOSLENIH

 

Poštovani zaposlenici,

uprava društva je danas 17.03.2020. godine donijela dodatne mjere i pravila ponašanja za smanjenje rizika širenja Corona virusa:

–   uvedena je obavezna dnevna dezinfekcija svih radnih prostorija u kojima borave radnici (na kraju radnog vremena)

–   uvedena je dodatna  dezinfekcija  blagajne i šalter sale  u toku pauze u terminu od 9,30-10,00 sati

–   u svim sanitarnim prostorijama su postavljeni dozatori sa sredstvima za dezinfekciju

–   u cilju smanjenja kontakata broj angažovanih radnika se svodi na nužni minimum, a dio radnika se šalje na godišnji odmor ili radi od kuće po ukazanoj potrebi

–   u cilju smanjenja kontakata sa korisnicima usluga prijave kvara i reklamacije se vrše isključivo putem telefonskih poziva

– već su objavljene upute, a ponovo upozoravamo zaposlene na ozbiljnost situacije da izbjegavaju druženje u većim grupama u prostorima za odmaranje i vani, te da poštuju razmak minimalno 1,5 metara između osoba

Poštivanje pravila ponašanja je obaveza i za vanjske osobe na ulazu Preduzeće

 

Ostala pravila i mjere, koje važe za sve  zaposlene u JP Komunalac  Gradačac:

  • Od 17/03/2020 su zabranjena sva službena putovanja, obrazovanja i osposobljavanja
  • Službene posjete su ograničene samo na nužne posjete
  • Ograničavaju se svi sastanci i druženja, minimalna udaljenost između osoba je minimalno 1,5 metar
  • Redovno izvještavanje zaposlenih o situaciji i preduzetim mjerama
  • Svi zaposleni koji imaju znakove respiratornih oboljenja, imaju temepraturu ili su u posljednje vrijeme bili u kontaktu sa zaraženim osobama, trebaju ostati kući i poštivati upute zdravstvenih organizacije
  • U slučaju da je zaposleni ili neko od članova njegove porodice putovao ili putuje u inostranstvo, zaposleni mora obavijestiti svog nadređenog, koji ga mora preventivno uputiti na godišnji odmor dvije sedmice.

 

 

 

DIREKTOR:

Damir Okanović