Objava tri odluke komisije za javne nabavke

-Odluka o poništenju popstupka javne nabavke usluga servisiranja pumpi i mješalica na prečistaču otpadnih voda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodomjera

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge servisiranja pumpi