Obavještenje korisnicima usluga

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave i eventualnog prenošenja korona virusa, J.P. “Komunalac” d.d. Gradačac obavještava korisnike komunalnih usluga da od 17.03.2020. godine prijavu kvarova mogu izvršiti putem telefona na broj 035/817-266 i to u toku 24 sata.

Ostale reklamacije se isključivo prijavljuju putem telefona na broj 035/816-106 u periodu od 7 do 15:30 sati.

Hvala na razumjevanju.