OBAVIJEST GRAĐANIMA

Pozivaju se građani i privredni subjekti grada Gradačca iz naselja ili dijelova naselja kroz koja je izgrađena nova kanalizaciona mreža, (Ledenice Donje, Ledenice Gornje, Škorići, Bagdale, Vida 1, Vida 2, Centar grada (kod Bolnice), Sibovac, Osoji…), a koji nisu spojeni na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu (javni kanalizacioni sistem) da se prijave sa zahtjevom za priključenje u prostorije JP Komunalac dd, Husein Kapetana Gradaščevića 114 (kod kružnog toka) kako bi se utvrdili uslovi priključenja.

 

Podsjećamo građane da je izgradnja nove kanalizacione mreže dužine preko 40 km i vriiednosti približno 6,5 miliona konvertibilnih maraka osim domaćim budžetskim sredstvima, velikim dijelom podržana donatorskim sredstvima:

Švedske agencije  za međunarodni razvoj i saradnju,

Češke razvojne agencije,

Vlade Švicarske putem UNDP BIH.

Sva sredstva investirana su cilju poboljšanja uslova života građana, zaštite izvorišta pitke vode, zdravlja ljudi, čišćeg okoliša kao i omogućavanja daljnjeg privrednog razvoja  grada Gradačca .

 

Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Gradačac donesenom od strane Gradskog vijeća Službeni glasnik Grada Gradačca 6/19  od 22.11.2019. svi vlasnici objekata i građevina koji nisu bili obuhvaćeni javnim kanalizacionim sistemom , a koji su proširenjem javnog kanalizacionog sistema stekli mogućnost za priključenje su dužni priključiti se na isti.

 

 

JP Komunalac Gradačac