Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

-Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa OVDJE

Prijavni obrazac koji je sastavni dio uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu