Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

– Usluga deponovanja komunalnog otpada