Objavljene dvije odluke

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje:

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku regulacionog ventila

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge asfaltiranja